Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Ngọc Thanh-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2016-04-22T03:28:33Z-
dc.date.available2016-04-22T03:28:33Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2015). Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8980-
dc.description.abstractLàm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò và chỉ rõ một số vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent18 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectChủ nghĩa duy vật biện chứngen_US
dc.subjectTrường đại họcen_US
dc.subjectĐội ngũ trí thứcen_US
dc.subjectTriết lý giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dục Việt Namen_US
dc.titleĐội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nayen_US
dc.title.alternativeThe intelligentsia in the universities in the building of educational philosophy Vietnam todayen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050003960.pdf
  • Size : 628,5 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Ngọc Thanh-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2016-04-22T03:28:33Z-
  dc.date.available2016-04-22T03:28:33Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2015). Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8980-
  dc.description.abstractLàm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò và chỉ rõ một số vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.-
  dc.format.extent18 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectChủ nghĩa duy vật biện chứngen_US
  dc.subjectTrường đại họcen_US
  dc.subjectĐội ngũ trí thứcen_US
  dc.subjectTriết lý giáo dụcen_US
  dc.subjectGiáo dục Việt Namen_US
  dc.titleĐội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nayen_US
  dc.title.alternativeThe intelligentsia in the universities in the building of educational philosophy Vietnam todayen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 02050003960.pdf
  • Size : 628,5 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :