Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc-
dc.date.accessioned2016-05-04T02:29:00Z-
dc.date.available2016-05-04T02:29:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, B. N. (2012). Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode608502-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9065-
dc.description.abstractHệ thống và vận dụng cơ sở lý luận phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan (CQ) và cơ sở lý luận đánh giá cảnh quan cho các mục đích thực tiễn. Xác định tổng quan về các đặc điểm đặc thù của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xây dựng được hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan và bản đồ đánh giá cảnh quan cho hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đưa ra được định hướng không gian sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ mục đích phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Địnhen_US
dc.format.extent24 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectSinh thái cảnh quanen_US
dc.subjectBản đồ cảnh quanen_US
dc.subjectNam Địnhen_US
dc.subjectMôi trườngen_US
dc.titlePhân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trườngen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic363.7 NG-N 2012 / 01050000680-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học môi trường-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 0105000680.pdf
  • Size : 830,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
  dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc-
  dc.date.accessioned2016-05-04T02:29:00Z-
  dc.date.available2016-05-04T02:29:00Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, B. N. (2012). Phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode608502-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9065-
  dc.description.abstractHệ thống và vận dụng cơ sở lý luận phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan (CQ) và cơ sở lý luận đánh giá cảnh quan cho các mục đích thực tiễn. Xác định tổng quan về các đặc điểm đặc thù của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xây dựng được hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan và bản đồ đánh giá cảnh quan cho hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đưa ra được định hướng không gian sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ mục đích phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Địnhen_US
  dc.format.extent24 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectSinh thái cảnh quanen_US
  dc.subjectBản đồ cảnh quanen_US
  dc.subjectNam Địnhen_US
  dc.subjectMôi trườngen_US
  dc.titlePhân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phục vụ cho mục đích quy hoạch hợp lý hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trườngen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic363.7 NG-N 2012 / 01050000680-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học môi trường-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 0105000680.pdf
  • Size : 830,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :