Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Khắc Hiệp, 1947--
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2016-05-04T02:31:35Z-
dc.date.available2016-05-04T02:31:35Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2011). Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode608502-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9069-
dc.description.abstractTổng quan vấn đề nghiên cứu: Tổng quan về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc; Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng môi trường nước. Trình bày về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu về: kết quả đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc; các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt; dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước mặt theo thời gian. Kết quả đánh giá công tác quản lý môi trường và giải pháp phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúcen_US
dc.format.extent4 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectKhoa học môi trườngen_US
dc.subjectVĩnh Phúcen_US
dc.subjectMôi trường nước mặten_US
dc.subjectĐánh giá chất lượngen_US
dc.subjectPhát triển bền vữngen_US
dc.titleĐánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vữngen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic363.739 NG-H 2011 / 01050000362-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học môi trường-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050000362.pdf
  • Size : 124,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Khắc Hiệp, 1947--
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2016-05-04T02:31:35Z-
  dc.date.available2016-05-04T02:31:35Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2011). Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode608502-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9069-
  dc.description.abstractTổng quan vấn đề nghiên cứu: Tổng quan về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc; Tổng quan về các phương pháp đánh giá chất lượng môi trường nước. Trình bày về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu về: kết quả đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc; các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt; dự báo diễn biến chất lượng môi trường nước mặt theo thời gian. Kết quả đánh giá công tác quản lý môi trường và giải pháp phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúcen_US
  dc.format.extent4 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectKhoa học môi trườngen_US
  dc.subjectVĩnh Phúcen_US
  dc.subjectMôi trường nước mặten_US
  dc.subjectĐánh giá chất lượngen_US
  dc.subjectPhát triển bền vữngen_US
  dc.titleĐánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vữngen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic363.739 NG-H 2011 / 01050000362-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Khoa học môi trường-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 01050000362.pdf
  • Size : 124,15 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :