Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Thế Cường
dc.date.accessioned2020-08-31T03:03:09Z-
dc.date.available2020-08-31T03:03:09Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/92461-
dc.description.abstractCuốn sách gồm 2 nội dung chính: Giới thiệu một số khía cạnh cơ bản của Chính sách xã hội và công tác xã hội, Trình bày những nghiên cứu trường hợp
dc.format.extent266 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherKhoa học xã hội
dc.subjectChính sách xã hội ; Công tác xã hội ; Phúc lợi xã hội ; Xã hội học ; Social policy
dc.subject.ddc361.61 BU-C 2002
dc.titleChính sách xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam thập niên 90 : tài liệu tham khảo cho môn học phúc lợi xã hội, chương trình đào tạo cử nhân và cao học xã hội học
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • V_D0_18004.pdf
  • Size : 21,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorBùi, Thế Cường
  dc.date.accessioned2020-08-31T03:03:09Z-
  dc.date.available2020-08-31T03:03:09Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/92461-
  dc.description.abstractCuốn sách gồm 2 nội dung chính: Giới thiệu một số khía cạnh cơ bản của Chính sách xã hội và công tác xã hội, Trình bày những nghiên cứu trường hợp
  dc.format.extent266 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherKhoa học xã hội
  dc.subjectChính sách xã hội ; Công tác xã hội ; Phúc lợi xã hội ; Xã hội học ; Social policy
  dc.subject.ddc361.61 BU-C 2002
  dc.titleChính sách xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam thập niên 90 : tài liệu tham khảo cho môn học phúc lợi xã hội, chương trình đào tạo cử nhân và cao học xã hội học
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • V_D0_18004.pdf
  • Size : 21,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :