Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Mạnh-
dc.date.accessioned2016-05-04T07:06:51Z-
dc.date.available2016-05-04T07:06:51Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, V. M. (2013). Biến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9264-
dc.description.abstractLý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.en_US
dc.format.extent4 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectToán giải tíchen_US
dc.subjectToán họcen_US
dc.subjectĐạo hàmen_US
dc.subjectTích phânen_US
dc.titleBiến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụngen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic515.2433 NG-M 2013 / 01050001224-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Toán giải tích: 60 46 01 02 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050001224.pdf
  • Size : 186,4 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Mạnh-
  dc.date.accessioned2016-05-04T07:06:51Z-
  dc.date.available2016-05-04T07:06:51Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. M. (2013). Biến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9264-
  dc.description.abstractLý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.en_US
  dc.format.extent4 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectToán giải tíchen_US
  dc.subjectToán họcen_US
  dc.subjectĐạo hàmen_US
  dc.subjectTích phânen_US
  dc.titleBiến đổi tích phân Fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụngen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic515.2433 NG-M 2013 / 01050001224-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Toán giải tích: 60 46 01 02 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050001224.pdf
  • Size : 186,4 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :