Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-31T04:31:24Z-
dc.date.available2020-08-31T04:31:24Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93130-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm có 9 phần: Phần thứ nhất: Những quy định mới trong lĩnh vực quản lỷ thuế; Phần thứ hai: Hệ thống các quy định mới sửa dổi bổ sung về thuế giả trị g ia tăng; Phần thứ ba: Hệ thống các quy định mới sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần thứ tư: Hệ thống các quy định mới sửa dổi, bổ sung về thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần thứ năm: Hệ thống các quy định mới về thu ế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Phần thứ sáu: Hệ thống các quy định mới sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cả nhăn; Phần thứ bảy: Hệ thống các quy định mới về p h í và lệ phí; Phần thứ tám: Các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn; Phẩn thứ chín: Các quy định về xử phạt hành chính
dc.format.extent779 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherLao động Xã hội
dc.subjectChính sách thuế ; Luật thuế ; Pháp luật Việt Nam ; Quản lý thuế
dc.subject.ddc343.597 LUA 2007
dc.titleLuật quản lý thuế - hệ thống chính sách hiện hành về thuế 2007
dc.typeBook
Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_T0_01718.pdf
  • Size : 78,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.date.accessioned2020-08-31T04:31:24Z-
  dc.date.available2020-08-31T04:31:24Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93130-
  dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm có 9 phần: Phần thứ nhất: Những quy định mới trong lĩnh vực quản lỷ thuế; Phần thứ hai: Hệ thống các quy định mới sửa dổi bổ sung về thuế giả trị g ia tăng; Phần thứ ba: Hệ thống các quy định mới sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần thứ tư: Hệ thống các quy định mới sửa dổi, bổ sung về thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần thứ năm: Hệ thống các quy định mới về thu ế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Phần thứ sáu: Hệ thống các quy định mới sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cả nhăn; Phần thứ bảy: Hệ thống các quy định mới về p h í và lệ phí; Phần thứ tám: Các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn; Phẩn thứ chín: Các quy định về xử phạt hành chính
  dc.format.extent779 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherLao động Xã hội
  dc.subjectChính sách thuế ; Luật thuế ; Pháp luật Việt Nam ; Quản lý thuế
  dc.subject.ddc343.597 LUA 2007
  dc.titleLuật quản lý thuế - hệ thống chính sách hiện hành về thuế 2007
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_T0_01718.pdf
  • Size : 78,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :