Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-08-31T04:31:31Z-
dc.date.available2020-08-31T04:31:31Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93134-
dc.description.abstractLệnh số 17/2007/L-CTN ngày 05-12-2007 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố "Luật tương trợ tư pháp” -- Luật tương trợ tư pháp -- Những quy định chung -- Luật tương trợ tư pháp về dân sự -- Luật tương trợ tư pháp về hình sự -- Dẫn độ -- Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
dc.format.extent55 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherChính trị Quốc gia
dc.subjectPháp luật Việt Nam ; Luật tư pháp
dc.subject.ddc346.597 LUA 2007
dc.titleLuật tương trợ tư pháp
dc.typeBook
Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_T0_02177.pdf
  • Size : 4,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.date.accessioned2020-08-31T04:31:31Z-
  dc.date.available2020-08-31T04:31:31Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93134-
  dc.description.abstractLệnh số 17/2007/L-CTN ngày 05-12-2007 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố "Luật tương trợ tư pháp” -- Luật tương trợ tư pháp -- Những quy định chung -- Luật tương trợ tư pháp về dân sự -- Luật tương trợ tư pháp về hình sự -- Dẫn độ -- Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
  dc.format.extent55 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherChính trị Quốc gia
  dc.subjectPháp luật Việt Nam ; Luật tư pháp
  dc.subject.ddc346.597 LUA 2007
  dc.titleLuật tương trợ tư pháp
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Luật & Tội phạm học


 • V_T0_02177.pdf
  • Size : 4,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :