Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Lương-
dc.date.accessioned2020-09-03T02:35:26Z-
dc.date.available2020-09-03T02:35:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier01050004630-
dc.identifier.citationNguyễn, H. L. (2019). Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8850103.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93318-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về giá đất và công tác định giá đất. Nghiên cứu về công nghệ GIS mã nguồn mở. Xây dựng phần mềm tính toán giá đất theo các phương pháp định giá đất do Bộ TN&MT quy định. Thử nghiệm trên địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nộivi
dc.format.extent81 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý đất đaivi
dc.subjectĐịnh giá đất-
dc.subjectCông nghệ GIS-
dc.subjectGiá đất-
dc.subject.ddc333.77 333.77 333.77-
dc.titleNghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nộivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-L-
dc.description.degreeQuản lý đất đaivi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004630.pdf
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Lương-
  dc.date.accessioned2020-09-03T02:35:26Z-
  dc.date.available2020-09-03T02:35:26Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier01050004630-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. L. (2019). Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8850103.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93318-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về giá đất và công tác định giá đất. Nghiên cứu về công nghệ GIS mã nguồn mở. Xây dựng phần mềm tính toán giá đất theo các phương pháp định giá đất do Bộ TN&MT quy định. Thử nghiệm trên địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nộivi
  dc.format.extent81 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý đất đaivi
  dc.subjectĐịnh giá đất-
  dc.subjectCông nghệ GIS-
  dc.subjectGiá đất-
  dc.subject.ddc333.77 333.77 333.77-
  dc.titleNghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ định giá đất (áp dụng thử nghiệm tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nộivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-L-
  dc.description.degreeQuản lý đất đaivi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004630.pdf
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :