Hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam thuộc Bộ công an

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93348Hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam thuộc Bộ công an

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93348