Thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93423Thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93423