Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ban-
dc.contributor.authorChu, Bích Thủy-
dc.date.accessioned2020-10-07T02:16:10Z-
dc.date.available2020-10-07T02:16:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationChu, B. T. (2020). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140111-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93639-
dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; trong đó, công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của giáo viên, việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong khâu chuẩn bị bài có ý nghĩa rất quan trọng.vi
dc.format.extent82 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectNgữ văn -- Phương pháp giảng dạyvi
dc.subjectDạy học ngữ văn -- Ứng dụng công nghệ-
dc.subject.ddc807-
dc.titleỨng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinhvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licCH-T-
dc.description.degreeLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ vănvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003914.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ban-
  dc.contributor.authorChu, Bích Thủy-
  dc.date.accessioned2020-10-07T02:16:10Z-
  dc.date.available2020-10-07T02:16:10Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier.citationChu, B. T. (2020). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140111-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93639-
  dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; trong đó, công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của giáo viên, việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong khâu chuẩn bị bài có ý nghĩa rất quan trọng.vi
  dc.format.extent82 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectNgữ văn -- Phương pháp giảng dạyvi
  dc.subjectDạy học ngữ văn -- Ứng dụng công nghệ-
  dc.subject.ddc807-
  dc.titleỨng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinhvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licCH-T-
  dc.description.degreeLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ vănvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003914.pdf
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :