Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ban-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Dung-
dc.date.accessioned2020-10-07T02:27:31Z-
dc.date.available2020-10-07T02:27:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003915-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. D. (2020). Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học cụm bài Phong cách ngôn ngữ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140111-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93640-
dc.description.abstractĐề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.vi
dc.format.extent123 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectNgôn ngữ -- Dạy và họcvi
dc.subjectNăng lực ngôn ngữ-
dc.subjectPhong cách ngôn ngữ-
dc.subject807-
dc.titlePhát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học cụm bài Phong cách ngôn ngữvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-D-
dc.description.degreeLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ vănvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003915.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ban-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Dung-
  dc.date.accessioned2020-10-07T02:27:31Z-
  dc.date.available2020-10-07T02:27:31Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003915-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. D. (2020). Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học cụm bài Phong cách ngôn ngữ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140111-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93640-
  dc.description.abstractĐề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.vi
  dc.format.extent123 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectNgôn ngữ -- Dạy và họcvi
  dc.subjectNăng lực ngôn ngữ-
  dc.subjectPhong cách ngôn ngữ-
  dc.subject807-
  dc.titlePhát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học cụm bài Phong cách ngôn ngữvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-D-
  dc.description.degreeLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ vănvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003915.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :