Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Minh Trang-
dc.contributor.advisorPhan, Minh Giang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Xuân Anh-
dc.date.accessioned2020-10-07T03:17:57Z-
dc.date.available2020-10-07T03:17:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003917-
dc.identifier.citationNguyễn, T. X. A. (2020). Phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8.14.01.11-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93643-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.vi
dc.format.extent149 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectNăng lực tính toán ; Hóa học -- Dạy và họcvi
dc.subject.ddc540.71-
dc.titlePhát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-A-
dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003917.pdf
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Minh Trang-
  dc.contributor.advisorPhan, Minh Giang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Xuân Anh-
  dc.date.accessioned2020-10-07T03:17:57Z-
  dc.date.available2020-10-07T03:17:57Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003917-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. X. A. (2020). Phát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8.14.01.11-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93643-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ cơ sở lí luận của phương pháp dạy học sử dụng bài tập để phát triển năng lực tính toán cho học sinh. Điều tra thực trạng việc vận dụng các dạy học bài tập để phát triển năng lực tính toán trong dạy học bộ môn Hóa học ở một số trường tại Hà Nội. Xây dựng hệ thống bài tập phần Hidrocacbon theo từng dạng bài tập cụ thể.vi
  dc.format.extent149 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectNăng lực tính toán ; Hóa học -- Dạy và họcvi
  dc.subject.ddc540.71-
  dc.titlePhát triển năng lực tính toán cho học sinh thông qua dạy học bài tập phần Hidrocacbon Hóa học 11vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-A-
  dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003917.pdf
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :