Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9411Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9411