Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây trinh nữ hoàng cung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9414Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây trinh nữ hoàng cung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9414