Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2020-10-16T07:35:21Z-
dc.date.available2020-10-16T07:35:21Z-
dc.date.issued2019-08-
dc.identifier.citationNguyen, M. T. (2019). Đổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luật trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luật. Trong Hội thảo khoa học quốc tế Luật học trước biến đổi của thời đại (International Conference Law in a Chaning World) : Hanoi, 20 th August 2019. Tập 2vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94792-
dc.description.abstractLịch sử nhà nước và pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào trong chương trình đào tạo luật có lẽ là điều không cần bàn. Điều đáng bàn là cần nhìn nhận đúng thực tế lâu nay chúng ta đã ứng xử với học phần này ra sao, đã hợp lý chưa và làm thế nào để phát huy vị thế của học phần này, làm cho học phần này thực sự thiết thực với người học trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luật hiện nay. Bài viết dưới đây giới thiệu những quan điểm của tác giả xung quanh vấn đề này.vi
dc.format.extenttr. 306-311-
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectĐổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luậtvi
dc.subjectQuốc tế hóa pháp luậtvi
dc.subjectQuốc tế hóa giáo dục pháp luậtvi
dc.titleĐổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luật trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luậtvi
dc.typeConference Papervi
dcterms.coverageThư viện nhà C1T- 144 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội-
dc.contributor.conferenceHội thảo khoa học quốc tế Luật học trước biến đổi của thời đại (International Conference Law in a Chaning World) : Hanoi, 20 th August 2019. Tập 2vi
Appears in Collections:LAW - Conference Papers


 • KY_0525.pdf
  • Size : 456,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2020-10-16T07:35:21Z-
  dc.date.available2020-10-16T07:35:21Z-
  dc.date.issued2019-08-
  dc.identifier.citationNguyen, M. T. (2019). Đổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luật trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luật. Trong Hội thảo khoa học quốc tế Luật học trước biến đổi của thời đại (International Conference Law in a Chaning World) : Hanoi, 20 th August 2019. Tập 2vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94792-
  dc.description.abstractLịch sử nhà nước và pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào trong chương trình đào tạo luật có lẽ là điều không cần bàn. Điều đáng bàn là cần nhìn nhận đúng thực tế lâu nay chúng ta đã ứng xử với học phần này ra sao, đã hợp lý chưa và làm thế nào để phát huy vị thế của học phần này, làm cho học phần này thực sự thiết thực với người học trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luật hiện nay. Bài viết dưới đây giới thiệu những quan điểm của tác giả xung quanh vấn đề này.vi
  dc.format.extenttr. 306-311-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subjectĐổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luậtvi
  dc.subjectQuốc tế hóa pháp luậtvi
  dc.subjectQuốc tế hóa giáo dục pháp luậtvi
  dc.titleĐổi mới học phần lịch sử nhà nước và pháp luật trong bối cảnh quốc tế hóa pháp luật và quốc tế hóa giáo dục pháp luậtvi
  dc.typeConference Papervi
  dcterms.coverageThư viện nhà C1T- 144 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội-
  dc.contributor.conferenceHội thảo khoa học quốc tế Luật học trước biến đổi của thời đại (International Conference Law in a Chaning World) : Hanoi, 20 th August 2019. Tập 2vi
  Appears in Collections:LAW - Conference Papers


 • KY_0525.pdf
  • Size : 456,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :