Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
dc.contributor.authorBùi, Thị Thơm-
dc.date.accessioned2016-05-09T07:57:39Z-
dc.date.available2016-05-09T07:57:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBùi, T. T. (2015). Vai trò của người phụ nữ theo Đạo Hồi trong xã hội (Qua khảo cứu kinh Qur'an). Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9482-
dc.description.abstractĐạo hồi là một trong những tôn giáo lớn ra đời trên bán đảo rập, trong quá trình truyền đạo và phát triển đã lan rộng trên phạm vi toàn thế giới, đến Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Thế giới hồi giáo trong thời gian gần đây đã thu hút sẽ quan tâm, chú ý của nhiều quốc gia, cũng như nhiều nhà nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau như: mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội, vấn đề khủng bố, sự phân chia các giáo phái trong Hồi giáo, vấn đề xung đột Hồi giáo ở các nước Bắc Phi và Trung Đông... Đây đều là những sự kiện có sự tham gia của những tín đồ theo đạo Hồi. Đặc biệt trong thời gian gần đây việc đấu tranh chống bạo lực, đòi hỏi sự bình đẳng về giới là một vấn về được quan tâm nghiên cứu trên toàn thế giới.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTôn giáo họcen_US
dc.subjectPhụ nữen_US
dc.subjectĐạo Hồien_US
dc.titleVai trò của người phụ nữ theo Đạo Hồi trong xã hội (Qua khảo cứu kinh Qur'an)en_US
dc.title.alternativeThe role of Muslim women in Islamic society through researching the Qur'anen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003603.pdf
  • Size : 276,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • LUAN VAN.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Thơm-
  dc.date.accessioned2016-05-09T07:57:39Z-
  dc.date.available2016-05-09T07:57:39Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationBùi, T. T. (2015). Vai trò của người phụ nữ theo Đạo Hồi trong xã hội (Qua khảo cứu kinh Qur'an). Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9482-
  dc.description.abstractĐạo hồi là một trong những tôn giáo lớn ra đời trên bán đảo rập, trong quá trình truyền đạo và phát triển đã lan rộng trên phạm vi toàn thế giới, đến Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Thế giới hồi giáo trong thời gian gần đây đã thu hút sẽ quan tâm, chú ý của nhiều quốc gia, cũng như nhiều nhà nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau như: mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội, vấn đề khủng bố, sự phân chia các giáo phái trong Hồi giáo, vấn đề xung đột Hồi giáo ở các nước Bắc Phi và Trung Đông... Đây đều là những sự kiện có sự tham gia của những tín đồ theo đạo Hồi. Đặc biệt trong thời gian gần đây việc đấu tranh chống bạo lực, đòi hỏi sự bình đẳng về giới là một vấn về được quan tâm nghiên cứu trên toàn thế giới.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTôn giáo họcen_US
  dc.subjectPhụ nữen_US
  dc.subjectĐạo Hồien_US
  dc.titleVai trò của người phụ nữ theo Đạo Hồi trong xã hội (Qua khảo cứu kinh Qur'an)en_US
  dc.title.alternativeThe role of Muslim women in Islamic society through researching the Qur'anen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050003603.pdf
  • Size : 276,6 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • LUAN VAN.pdf
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :