Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Ngọc-
dc.contributor.advisorVũ, Kim Chi-
dc.contributor.authorVũ, Đại An-
dc.date.accessioned2020-10-20T09:00:12Z-
dc.date.available2020-10-20T09:00:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier02050006245-
dc.identifier.citationVũ, Đ. A. (2020). Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode62220113-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94982-
dc.description.abstractXây dựng cơ sở lý luận với những tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thành phố Nam Định. Luận án đã hệ thông về quá trình hình thành và phát triển đô thị Nam Định. cũng như những biến đổi và những vấn đề đặt ra trong tương lai. Tái hiện lại không gian lịch sử văn hóa thành phố Nam Định với những đặc trưng của một đô thị trung tâm vùng duyên hải châu thổ sông Hồng. Luận án đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng bằng nam sông Hồng.vi
dc.format.extent268 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subject.ddc915.9-
dc.subject.ddcViệt Nam học; Đô thị; Nam Định-
dc.titleĐô thị Nam Định:Đô thị quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổivi
dc.typeDissertationsvi
dc.identifier.licVU-A-
dc.description.degreeViệt Nam họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050006245.pdf
  • Size : 7,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Ngọc-
  dc.contributor.advisorVũ, Kim Chi-
  dc.contributor.authorVũ, Đại An-
  dc.date.accessioned2020-10-20T09:00:12Z-
  dc.date.available2020-10-20T09:00:12Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier02050006245-
  dc.identifier.citationVũ, Đ. A. (2020). Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode62220113-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/94982-
  dc.description.abstractXây dựng cơ sở lý luận với những tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thành phố Nam Định. Luận án đã hệ thông về quá trình hình thành và phát triển đô thị Nam Định. cũng như những biến đổi và những vấn đề đặt ra trong tương lai. Tái hiện lại không gian lịch sử văn hóa thành phố Nam Định với những đặc trưng của một đô thị trung tâm vùng duyên hải châu thổ sông Hồng. Luận án đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng bằng nam sông Hồng.vi
  dc.format.extent268 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subject.ddc915.9-
  dc.subject.ddcViệt Nam học; Đô thị; Nam Định-
  dc.titleĐô thị Nam Định:Đô thị quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổivi
  dc.typeDissertationsvi
  dc.identifier.licVU-A-
  dc.description.degreeViệt Nam họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050006245.pdf
  • Size : 7,48 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :