Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9536Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9536