Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Hồng Thái-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú-
dc.date.accessioned2016-05-09T09:13:59Z-
dc.date.available2016-05-09T09:13:59Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. N. T. (2012). Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9536-
dc.description.abstractTổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.en_US
dc.format.extent24 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectSinh học thực nghiệmen_US
dc.subjectĐột biến genen_US
dc.subjectUng thư đại trực tràngen_US
dc.subjectTy thểen_US
dc.subjectDi truyền học hóa sinhen_US
dc.titlePhân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràngen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050000844.pdf
  • Size : 753,44 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Hồng Thái-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Tú-
  dc.date.accessioned2016-05-09T09:13:59Z-
  dc.date.available2016-05-09T09:13:59Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. N. T. (2012). Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9536-
  dc.description.abstractTổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.en_US
  dc.format.extent24 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectSinh học thực nghiệmen_US
  dc.subjectĐột biến genen_US
  dc.subjectUng thư đại trực tràngen_US
  dc.subjectTy thểen_US
  dc.subjectDi truyền học hóa sinhen_US
  dc.titlePhân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràngen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050000844.pdf
  • Size : 753,44 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :