Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Oanh-
dc.date.accessioned2020-11-02T02:20:25Z-
dc.date.available2020-11-02T02:20:25Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTrần, T. K. O. (2012). Tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng CNXH và việc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. Trong Nhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Rule of law state some theoretical and practical issues: Proceeding of international workshop): Hà Nội, tháng 12 năm 2012.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95791-
dc.description.abstractQua quan điểm của chủ nghĩa Mác về xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thực tiễn ở Việt Nam cho thấy: Nếu chỉ thừa nhận Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ thì chưa đủ mà điều quan trọng hơn là trong mọi việc làm, từ việc xác định mục tiêu đến việc đề ra chính sách và biện pháp thực hiện mục tiêu, phải luôn hiện thực, thích hợp với đặc điểm của một nước từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, phải hết sức đề phòng tư tưởng chủ quan, nóng vội và duy ý chí.vi
dc.format.extenttr. 287-297vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subjectTư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lêninvi
dc.subjectViệc xây dựng CNXH ở Việt Namvi
dc.titleTư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng CNXH và việc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeConference Papervi
dcterms.coverageThư viện nhà C1T- 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy- Hà Nội-
dc.contributor.conferenceNhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Rule of law state some theoretical and practical issues: Proceeding of international workshop): Hà Nội, tháng 12 năm 2012vi
dc.contributor.schoolĐHGQHN- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Conference Papers


 • KY-27.pdf
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Kim Oanh-
  dc.date.accessioned2020-11-02T02:20:25Z-
  dc.date.available2020-11-02T02:20:25Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTrần, T. K. O. (2012). Tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng CNXH và việc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. Trong Nhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Rule of law state some theoretical and practical issues: Proceeding of international workshop): Hà Nội, tháng 12 năm 2012.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95791-
  dc.description.abstractQua quan điểm của chủ nghĩa Mác về xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thực tiễn ở Việt Nam cho thấy: Nếu chỉ thừa nhận Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ thì chưa đủ mà điều quan trọng hơn là trong mọi việc làm, từ việc xác định mục tiêu đến việc đề ra chính sách và biện pháp thực hiện mục tiêu, phải luôn hiện thực, thích hợp với đặc điểm của một nước từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, phải hết sức đề phòng tư tưởng chủ quan, nóng vội và duy ý chí.vi
  dc.format.extenttr. 287-297vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subjectTư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lêninvi
  dc.subjectViệc xây dựng CNXH ở Việt Namvi
  dc.titleTư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về xây dựng CNXH và việc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nayvi
  dc.typeConference Papervi
  dcterms.coverageThư viện nhà C1T- 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy- Hà Nội-
  dc.contributor.conferenceNhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Rule of law state some theoretical and practical issues: Proceeding of international workshop): Hà Nội, tháng 12 năm 2012vi
  dc.contributor.schoolĐHGQHN- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Conference Papers


 • KY-27.pdf
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :