Thành phần hóa học của tinh dầu cây sải hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu - Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96729Thành phần hóa học của tinh dầu cây sải hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu - Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96729