Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Hoài-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
dc.date.accessioned2020-11-10T08:32:33Z-
dc.date.available2020-11-10T08:32:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier00050010890vi
dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2020). Quản lý thu thuế nhập khẩu sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97049-
dc.description.abstractQua việc phân tích, đánh giá thực trạng quản lý về hải quan đối với thuế nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn ta thấy Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện công tác tiếp và kiểm tra hồ sơ nhanh và chính xác; thanh khoản tờ khai nhập khẩu nhanh và chính xác; giải quyết hoàn thuế, không thu thuế doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm đó Cục Hải quan Lạng Sơn còn có một số hạn chế là: áp dụng hệ thống công nghệ thông tin còn hạn chế; công tác kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động NSXXK chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do trình độ, nhận thức của công chức thực hiện công tác này cũng như do các yếu tố khách quan như khó khăn trong việc xác định định mức, sự liên kết giữa các bộ ngành...vi
dc.format.extent115 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý kinh tế ; Thuế nhập khẩuvi
dc.subject.ddc352.44vi
dc.titleQuản lý thu thuế nhập khẩu sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-S-
dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010890.pdf
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Hoài-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
  dc.date.accessioned2020-11-10T08:32:33Z-
  dc.date.available2020-11-10T08:32:33Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier00050010890vi
  dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2020). Quản lý thu thuế nhập khẩu sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97049-
  dc.description.abstractQua việc phân tích, đánh giá thực trạng quản lý về hải quan đối với thuế nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn ta thấy Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện công tác tiếp và kiểm tra hồ sơ nhanh và chính xác; thanh khoản tờ khai nhập khẩu nhanh và chính xác; giải quyết hoàn thuế, không thu thuế doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm đó Cục Hải quan Lạng Sơn còn có một số hạn chế là: áp dụng hệ thống công nghệ thông tin còn hạn chế; công tác kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động NSXXK chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do trình độ, nhận thức của công chức thực hiện công tác này cũng như do các yếu tố khách quan như khó khăn trong việc xác định định mức, sự liên kết giữa các bộ ngành...vi
  dc.format.extent115 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý kinh tế ; Thuế nhập khẩuvi
  dc.subject.ddc352.44vi
  dc.titleQuản lý thu thuế nhập khẩu sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-S-
  dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010890.pdf
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :