Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97130Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97130