Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorHà, Đăng Tuấn-
dc.date.accessioned2020-11-11T03:36:42Z-
dc.date.available2020-11-11T03:36:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier00050010953vi
dc.identifier.citationHà, Đ. T. (2020). Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60340410-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97130-
dc.description.abstractHệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc lực lượng vũ trang; Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC giai đoạn 2014-2019. Chỉ rõ những kết quả đạt được và những hạn chế cũng như tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai thực hiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC; Trên cơ sở những đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước, xem xét nguyên nhân hạn chế, định hướng phát triển và phương hướng hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của trường Đại học PCCC trong thời kỳ tới năm 2025, luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC trong thời kỳ tới năm 2025...vi
dc.format.extent104 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectChi thường xuyên -- Quản lý ; Ngân sách nhà nướcvi
dc.subject.ddc354.8vi
dc.titleQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công anvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licHA-T-
dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010953.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorHà, Đăng Tuấn-
  dc.date.accessioned2020-11-11T03:36:42Z-
  dc.date.available2020-11-11T03:36:42Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier00050010953vi
  dc.identifier.citationHà, Đ. T. (2020). Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60340410-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97130-
  dc.description.abstractHệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc lực lượng vũ trang; Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC giai đoạn 2014-2019. Chỉ rõ những kết quả đạt được và những hạn chế cũng như tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai thực hiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC; Trên cơ sở những đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước, xem xét nguyên nhân hạn chế, định hướng phát triển và phương hướng hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của trường Đại học PCCC trong thời kỳ tới năm 2025, luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học PCCC trong thời kỳ tới năm 2025...vi
  dc.format.extent104 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectChi thường xuyên -- Quản lý ; Ngân sách nhà nướcvi
  dc.subject.ddc354.8vi
  dc.titleQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công anvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licHA-T-
  dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010953.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :