Du lịch di tích kiến trúc nghệ thuật với sự phát triển của du lịch Thái Bình (Khảo sát tại 3 di tích lớn: Chùa Keo, Đền Trần và Đền Tiên La)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98199Du lịch di tích kiến trúc nghệ thuật với sự phát triển của du lịch Thái Bình (Khảo sát tại 3 di tích lớn: Chùa Keo, Đền Trần và Đền Tiên La)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98199