Nghiên cứu giá trị của procalcitonin huyết tương trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99113Nghiên cứu giá trị của procalcitonin huyết tương trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99113