Đánh giá kết quả điều trị bệnh thủy đậu bằng uống Acyclovir kết hợp bôi fucidin tại khoa da liễu, Bệnh viện Quân y 103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99241Đánh giá kết quả điều trị bệnh thủy đậu bằng uống Acyclovir kết hợp bôi fucidin tại khoa da liễu, Bệnh viện Quân y 103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99241