Browsing by Author Đàm, Đức Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document(17).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đàm, Đức Tiến (2017)

 • Kết quả nghiên cứu về rong biển đầm Thị Nai tỉnh Bình Định của đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung”, Mã số KC.08.25/11-15 trong hai năm (2013 và 2014) tại 12 điểm khảo sát đã chỉ ra rằng, tại đầm Thị Nại hiện có 43 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ (Rhodophyta), rong Nâu (Phaeophyta) và rong Lục (Chlorophyta). Trong số đó, rong Lam có 8 loài, chiếm 18,6% tổng số loài; rong Đỏ có 11 loài chiếm 25,6%; rong Nâu có 4 loài, 9,3% và rong Lục có 20 loài chiếm 46,5% tổng số loài. Số lượng loài tại các điểm nghiên cứu dao động trong khoảng 8 loài/điểm (điểm 4,13 và 18) đến 21 loài/...

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đàm, Đức Tiến (2016)

 • Vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An và Quảng Bình) từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) dài khoảng 500 km, có nhiều đảo chắn phía ngoài (thuộc vịnh bái Tử Long và Hạ Long) và các cửa sông (Hồng, Thái Bình, Ninh Cơ),... Kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của rong biển vùng triều trong hai năm 2013 và 2014 của đề tài KC 09.07-11.25, đã chỉ ra rằng, vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình) đã phát hiện được 45 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam, rong Đỏ, rong Nâu và rong Lục. Trong số đó, rong Lam (Cyanophyta) có 11 loài, chiếm 24,45% tổng số loài; rong Đỏ (Rhodophyta...

Browsing by Author Đàm, Đức Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document(17).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đàm, Đức Tiến (2017)

 • Kết quả nghiên cứu về rong biển đầm Thị Nai tỉnh Bình Định của đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung”, Mã số KC.08.25/11-15 trong hai năm (2013 và 2014) tại 12 điểm khảo sát đã chỉ ra rằng, tại đầm Thị Nại hiện có 43 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ (Rhodophyta), rong Nâu (Phaeophyta) và rong Lục (Chlorophyta). Trong số đó, rong Lam có 8 loài, chiếm 18,6% tổng số loài; rong Đỏ có 11 loài chiếm 25,6%; rong Nâu có 4 loài, 9,3% và rong Lục có 20 loài chiếm 46,5% tổng số loài. Số lượng loài tại các điểm nghiên cứu dao động trong khoảng 8 loài/điểm (điểm 4,13 và 18) đến 21 loài/...

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đàm, Đức Tiến (2016)

 • Vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An và Quảng Bình) từ Quảng Ninh đến Quảng Bình) dài khoảng 500 km, có nhiều đảo chắn phía ngoài (thuộc vịnh bái Tử Long và Hạ Long) và các cửa sông (Hồng, Thái Bình, Ninh Cơ),... Kết quả nghiên cứu về thành phần loài và phân bố của rong biển vùng triều trong hai năm 2013 và 2014 của đề tài KC 09.07-11.25, đã chỉ ra rằng, vùng triều ven biển một số tỉnh (Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình) đã phát hiện được 45 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam, rong Đỏ, rong Nâu và rong Lục. Trong số đó, rong Lam (Cyanophyta) có 11 loài, chiếm 24,45% tổng số loài; rong Đỏ (Rhodophyta...