Browsing by Author Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002674_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)-- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận chung về HIV/AIDS, quyền con người của những người sống chung với HIV/AIDS. Nghiên cứu quy định pháp luật của Việt Nam, đối chiếu với pháp luật quốc tế về đảm bảo quyền của những người sống chung với HIV/AIDS. Đánh g (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002674_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Huyền Trang;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)-- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận chung về HIV/AIDS, quyền con người của những người sống chung với HIV/AIDS. Nghiên cứu quy định pháp luật của Việt Nam, đối chiếu với pháp luật quốc tế về đảm bảo quyền của những người sống chung với HIV/AIDS. Đánh g (...); Electronic Resources