Browsing by Author Đỗ, Thị Hà Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008469.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Hà Thanh (2017)

  • Qua nội dung các chương, tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính, phản ánh khái quát tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính thuộc Ủy ban Dân tộc, được thực hiện kiểm soát chi qua Văn phòng Ủy ban Dân tộc trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2016. Từ đó chỉ ra nhứng hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đưa ra năm nhóm giải pháp và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên NSNN.

Browsing by Author Đỗ, Thị Hà Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008469.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Hà Thanh (2017)

  • Qua nội dung các chương, tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính, phản ánh khái quát tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính thuộc Ủy ban Dân tộc, được thực hiện kiểm soát chi qua Văn phòng Ủy ban Dân tộc trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2016. Từ đó chỉ ra nhứng hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đưa ra năm nhóm giải pháp và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên NSNN.