Browsing by Author Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Chế độ pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thái
2015Hợp đồng mua bán nợ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hồng Lê
2012Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bảo Nga
2014Nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Phan, Thị Thu Nhài
2012Pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Ninh, Thị Minh Phương
2014Phân loại thương nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Vân Anh; VA
2014Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam : \b Luận án TS. Luật: 62 38 01Ngô, Huy Cương, Người hướng dẫn; Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Vinh Hưng
2011Điều hòa lợi ích giữa chủ nợ và con nợ thông qua thủ tục phá sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn; Tạ, Vân Giang