Browsing by Author Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002437_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Ngọc Thái;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn (2012)

  • Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật: 60 38 50. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công ty và quản trị công ty. Nghiên cứu so sánh về các mô hình quản trị công ty trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản trị các loại hình công ty ở nước ta hiện nay. Đề xuất các phương hướng, giải (...); Electronic Resources

Browsing by Author Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002437_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Ngọc Thái;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh, người hướng dẫn (2012)

  • Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật: 60 38 50. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công ty và quản trị công ty. Nghiên cứu so sánh về các mô hình quản trị công ty trên thế giới. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản trị các loại hình công ty ở nước ta hiện nay. Đề xuất các phương hướng, giải (...); Electronic Resources