Browsing by Author Bùi, Thị Mơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002934.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Mơ;  Advisor: Phạm, Xuân Hoan (2017)

  • Luận văn đã đề cập đến xu hướng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm năng lực và năng lực giải quyết vấn đề, các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề, biện pháp phát triển và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, khái niệm tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, các phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Luận văn đã phân tích cấu trúc nội dung chương “Cacbon - Silic” thuộc chương trình Hóa học 11 nâng cao từ đó xác định mối liên quan kiến thức của các môn học khác với kiến thức của chương này; đồng thời đề xu...

Browsing by Author Bùi, Thị Mơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002934.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Mơ;  Advisor: Phạm, Xuân Hoan (2017)

  • Luận văn đã đề cập đến xu hướng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm năng lực và năng lực giải quyết vấn đề, các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề, biện pháp phát triển và phương pháp kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, khái niệm tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, các phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Luận văn đã phân tích cấu trúc nội dung chương “Cacbon - Silic” thuộc chương trình Hóa học 11 nâng cao từ đó xác định mối liên quan kiến thức của các môn học khác với kiến thức của chương này; đồng thời đề xu...