Browsing by Author Hà, Huyền My

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007384.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Hà, Huyền My;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2016)

  • Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về xã hội dân sự, thực hiện pháp luật về xã hội dân sự từ đó hoàn thiện hơn cách thức tiếp cận vấn đề này, đồng thời giúp mọi người thấy được vai trò quan trọng của việc thực hiện pháp luật xã hội đối với sự phát triển của đất nước, cũng như giúp mọi người nhận thức được trách nhiệm của chính mình. Luận văn cũng đánh giá một cách toàn diện về pháp luật về xã hội dân sự ở nước ta và đưa ra được quan điểm, đề xuất được những giải pháp thiết thực để bảo hoàn thiện các quy định của pháp luật về xã hội dân sự, từ đó góp phần nâng cao chất ...

Browsing by Author Hà, Huyền My

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007384.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Hà, Huyền My;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2016)

  • Luận văn ThS. Luật hiến pháp và luật hành chính: 60 38 01 02 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về xã hội dân sự, thực hiện pháp luật về xã hội dân sự từ đó hoàn thiện hơn cách thức tiếp cận vấn đề này, đồng thời giúp mọi người thấy được vai trò quan trọng của việc thực hiện pháp luật xã hội đối với sự phát triển của đất nước, cũng như giúp mọi người nhận thức được trách nhiệm của chính mình. Luận văn cũng đánh giá một cách toàn diện về pháp luật về xã hội dân sự ở nước ta và đưa ra được quan điểm, đề xuất được những giải pháp thiết thực để bảo hoàn thiện các quy định của pháp luật về xã hội dân sự, từ đó góp phần nâng cao chất ...