Browsing by Author Lê, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Tiến (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Giới thiệu qua về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội và giáo dục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS và thực trạng các biện pháp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS hiện nay. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp: quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS; thực hiện công tác đào tạo , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác quy hoạch, bố trí và ...

 • V_G0_41604_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hoàn; Phạm, Trí Hùng; Thái, Vĩnh Thắng; Lê, Minh Tiến; Nguyễn, Thị Ánh Vân (2012)

 • Phần 1: Những vấn đề chung về luật so sánh. Phần 2: Các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới. Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.

Browsing by Author Lê, Minh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Tiến (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và cán bộ quản lý trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Giới thiệu qua về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội và giáo dục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS và thực trạng các biện pháp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS hiện nay. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp: quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS; thực hiện công tác đào tạo , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác quy hoạch, bố trí và ...

 • V_G0_41604_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hoàn; Phạm, Trí Hùng; Thái, Vĩnh Thắng; Lê, Minh Tiến; Nguyễn, Thị Ánh Vân (2012)

 • Phần 1: Những vấn đề chung về luật so sánh. Phần 2: Các dòng họ pháp luật cơ bản trên thế giới. Phần 3: Hệ thống pháp luật của một số quốc gia ở châu Á.