Browsing by Author Lê, Thị Cẩm Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050004403.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2016)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học: 60 22 01 20 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; - Luận văn đã làm rõ những đổi mới trong phương thức trần thuật của nhà văn Jamese Joyce qua tác phẩm Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ. Qua đó, thấy được những đóng góp của nhà văn về kỹ thuật và phương thức trần thuật trong sáng tác nói riêng lĩnh vực văn học nói chung. - Trên phương diện lí thuyết: Luận văn góp phần nhận thức sâu sắc hơn về quá trình sáng tạo cũng như làm rõ vai trò các yếu tố liên quan trực tiếp đến trần thuật - một phương thức quan trọng trong sáng tác, phê bình văn học. Trên cơ sở vận dụng những hiểu biết đó, nhà văn có những sáng tạo riêng củ...

 • 01050000451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi của thủy ngân và vật liệu hấp phụ xử lý hơi thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt và vận hành thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với: HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 và lựa chọ hóa chất ngân tẩm phù hợp. Nghiên cứu điều kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường hấp phụ của vật liệu và xác định thời gian đạt cân bằng hấp phụ cũng như dung lượng hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật liệu để xác định một số ...

Browsing by Author Lê, Thị Cẩm Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050004403.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2016)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học: 60 22 01 20 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; - Luận văn đã làm rõ những đổi mới trong phương thức trần thuật của nhà văn Jamese Joyce qua tác phẩm Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ. Qua đó, thấy được những đóng góp của nhà văn về kỹ thuật và phương thức trần thuật trong sáng tác nói riêng lĩnh vực văn học nói chung. - Trên phương diện lí thuyết: Luận văn góp phần nhận thức sâu sắc hơn về quá trình sáng tạo cũng như làm rõ vai trò các yếu tố liên quan trực tiếp đến trần thuật - một phương thức quan trọng trong sáng tác, phê bình văn học. Trên cơ sở vận dụng những hiểu biết đó, nhà văn có những sáng tạo riêng củ...

 • 01050000451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi của thủy ngân và vật liệu hấp phụ xử lý hơi thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt và vận hành thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với: HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 và lựa chọ hóa chất ngân tẩm phù hợp. Nghiên cứu điều kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường hấp phụ của vật liệu và xác định thời gian đạt cân bằng hấp phụ cũng như dung lượng hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật liệu để xác định một số ...