Browsing by Author Lê, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • DT_00258.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Ngọc Chừ; Hồ, Thị Thành; Lê, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hồng Phương; Nguyễn, Văn Vĩnh; Võ, Thị Thu Nguyệt (2004)

 • Nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và hệ thống những vấn đề văn hoá của cộng đồng Malay (Melayu), bao gồm văn hoá vật chất phục vụ đời sống, thế giới quan, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, ngôn ngữ, nghệ thuật

 • V_L2_00555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2005)

 • Đề tài tập trung xây dựng chân dung Mahathir với tư cách nhà lãnh đạo kiệt xuất của Malaysia thông qua khảo lược các tác phẩm của Ông, tìm hiểu sự nhìn nhận, đánh giá của nhân dân thế giới, cộng đồng Hồi giáo và các học giả đối với Mahathir. Đưa ra các nhìn xác thực về vấn đề dân tộc của Malaysia, cuộc khủng hoảng tư tưởng tộc người, những thách thức đặt ra cho vấn đề thống nhất dân tộc, chính sách dân tộc dưới thời lãnh đạo của Mahathir. Đi sâu phân tích quá trình Hồi giáo hoá chính phủ Malaysia những thập kỷ gần đây. Đưa ra những quan niệm tích cực về Hồi giáo hiện đại, về cộng đồng Hồi giáo không biên giới của Mahathir và việc áp dụng cụ thể vào trường hợp Kelantan

 • 00060000148.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Đậu; Lê, Thị Huyền; Đỗ, Văn Đăng; Bùi, Quốc Nam; Nguyễn, Thị Bích Thảo; Lưu, Minh Long (2012)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt, định hướng vào việc phân lập và xác định cấu trúc của xác xanthon. Xây dựng một quy trình thích hợp chiết xuất-phân lập các xanthon có hàm lượng lớn. Đánh giá hoạt tính chống ôxi- hóa, kháng nấm-khuẩn, kháng tế bào ung thư của xanthon. Kết quả nghiên cứu của đề tài: Thu mua quả măng cụt làm mẫu nghiên cứu tại Thái Liêu, Bình Dương và xác định tên khoa học của loài măng cụt là Garcinia mangostana L. Xây dựng các quy trình chiết các lớp chất từ vỏ quả măng cụt (diclometan, etyl exetat, n-butanol). Phần chiết diclometan chứa nhiều xanthon nhất (hiệu suất thu hồi khoảng 4,5% so với mẫu khô). Phân tích các thành phần hóa học của các phần chiết...

 • 01050003596.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2017)

 • - Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis ở vùng biển miền Trung Việt Nam. - Đã phân lập xác định cấu trúc của 8 hợp chất mới từ loài hải miên S.cerebriformis. Các hợp chất đó là: smenohaimien A (SM1), smenohaimien B (SM2), smenohaimien C (SM3), smenohaimien D (SM4), smenohaimien E (SM5), smenohaimien F (SM6), smenocerone A (SM7), smenocerone B (SM8). - Lần đầu tiên 2 hợp chất diterpene: amijiol (SM21) và isoamijiol (SM22) được phân lập từ hải miên. - Lần đầu tiên 11 hợp chất merosesquiterpene: Dictyoceratin C (SM9), polyfibrospongol A (SM10), polyfibrospongol B (SM11), 19-hydroxy-polyfibrospongol B (SM12...

 • 00050004313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2014)

 • Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận về văn bản quy phạm pháp luật, về chính quyền địa phương với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (HĐND và UBND tỉnh), mục tiêu của văn bản quy phạm pháp luật, các khái niệm về văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Nghiên cứu thực trạng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Đánh giá ưu, nhược điểm của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nguyên nhân của những hạn chế về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất các giải pháp thực hiện và hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 • 00050004389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các căn cứ xác lập, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, về các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng cũng như hậu quả pháp lý trong các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, những kết quả đã đạt được trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của vợ, chồng về tài sản trong khối tài sản chung hợp nhất (đặc biệt là người vợ). Nêu những hạn chế trong việc thực hiện quyền sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp v...

 • Sự tác động của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của cán bộ giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2015)

 • - Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về đãi ngộ và tạo động lực đối với người lao động trong tổ chức bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp. Các lý thuyết được tổng hợp khá đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài là sự tác động của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của người lao động nói chung. Trên cơ sở các lý thuyết đã nghiên cứu và tổng hợp, tác giả đã đưa ra được mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết về mối quan hệ thích hợp của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của cán bộ giảng viên tại trường Đại học Sao Đỏ. - Thứ hai, luận văn đã ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu có tính định...

 • 00050006194.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Làm rõ khái niệm về thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân; vị trí, vai trò của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như tầm quan trọng của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Trên cơ sở phân tích các số liệu thực tế, nêu ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân. Nêu ra cơ sở, định hướng cho sự mở rộng thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân. Chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định pháp luật liên ...

 • 05050003191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Trang (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về: hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa hóa học; năng lực hợp tác. Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố về thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học tại các trường THCS.Thiết kế các hoạt động ngoại khóa hóa học lớp 9 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS. Xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình tổ chức thực nghiệm sử dụng hoạt động ngoại khóa hóa học lớp 9 phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.

Browsing by Author Lê, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • DT_00258.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Ngọc Chừ; Hồ, Thị Thành; Lê, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hồng Phương; Nguyễn, Văn Vĩnh; Võ, Thị Thu Nguyệt (2004)

 • Nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện và hệ thống những vấn đề văn hoá của cộng đồng Malay (Melayu), bao gồm văn hoá vật chất phục vụ đời sống, thế giới quan, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, ngôn ngữ, nghệ thuật

 • V_L2_00555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2005)

 • Đề tài tập trung xây dựng chân dung Mahathir với tư cách nhà lãnh đạo kiệt xuất của Malaysia thông qua khảo lược các tác phẩm của Ông, tìm hiểu sự nhìn nhận, đánh giá của nhân dân thế giới, cộng đồng Hồi giáo và các học giả đối với Mahathir. Đưa ra các nhìn xác thực về vấn đề dân tộc của Malaysia, cuộc khủng hoảng tư tưởng tộc người, những thách thức đặt ra cho vấn đề thống nhất dân tộc, chính sách dân tộc dưới thời lãnh đạo của Mahathir. Đi sâu phân tích quá trình Hồi giáo hoá chính phủ Malaysia những thập kỷ gần đây. Đưa ra những quan niệm tích cực về Hồi giáo hiện đại, về cộng đồng Hồi giáo không biên giới của Mahathir và việc áp dụng cụ thể vào trường hợp Kelantan

 • 00060000148.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Đậu; Lê, Thị Huyền; Đỗ, Văn Đăng; Bùi, Quốc Nam; Nguyễn, Thị Bích Thảo; Lưu, Minh Long (2012)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt, định hướng vào việc phân lập và xác định cấu trúc của xác xanthon. Xây dựng một quy trình thích hợp chiết xuất-phân lập các xanthon có hàm lượng lớn. Đánh giá hoạt tính chống ôxi- hóa, kháng nấm-khuẩn, kháng tế bào ung thư của xanthon. Kết quả nghiên cứu của đề tài: Thu mua quả măng cụt làm mẫu nghiên cứu tại Thái Liêu, Bình Dương và xác định tên khoa học của loài măng cụt là Garcinia mangostana L. Xây dựng các quy trình chiết các lớp chất từ vỏ quả măng cụt (diclometan, etyl exetat, n-butanol). Phần chiết diclometan chứa nhiều xanthon nhất (hiệu suất thu hồi khoảng 4,5% so với mẫu khô). Phân tích các thành phần hóa học của các phần chiết...

 • 01050003596.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2017)

 • - Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải miên Smenospongia cerebriformis ở vùng biển miền Trung Việt Nam. - Đã phân lập xác định cấu trúc của 8 hợp chất mới từ loài hải miên S.cerebriformis. Các hợp chất đó là: smenohaimien A (SM1), smenohaimien B (SM2), smenohaimien C (SM3), smenohaimien D (SM4), smenohaimien E (SM5), smenohaimien F (SM6), smenocerone A (SM7), smenocerone B (SM8). - Lần đầu tiên 2 hợp chất diterpene: amijiol (SM21) và isoamijiol (SM22) được phân lập từ hải miên. - Lần đầu tiên 11 hợp chất merosesquiterpene: Dictyoceratin C (SM9), polyfibrospongol A (SM10), polyfibrospongol B (SM11), 19-hydroxy-polyfibrospongol B (SM12...

 • 00050004313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2014)

 • Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận về văn bản quy phạm pháp luật, về chính quyền địa phương với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (HĐND và UBND tỉnh), mục tiêu của văn bản quy phạm pháp luật, các khái niệm về văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Nghiên cứu thực trạng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Đánh giá ưu, nhược điểm của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nguyên nhân của những hạn chế về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất các giải pháp thực hiện và hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 • 00050004389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các căn cứ xác lập, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, về các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng cũng như hậu quả pháp lý trong các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, những kết quả đã đạt được trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của vợ, chồng về tài sản trong khối tài sản chung hợp nhất (đặc biệt là người vợ). Nêu những hạn chế trong việc thực hiện quyền sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp v...

 • Sự tác động của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của cán bộ giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền (2015)

 • - Thứ nhất, luận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận và các công trình nghiên cứu trước đây về đãi ngộ và tạo động lực đối với người lao động trong tổ chức bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp. Các lý thuyết được tổng hợp khá đầy đủ và đúng với định hướng nghiên cứu của đề tài là sự tác động của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của người lao động nói chung. Trên cơ sở các lý thuyết đã nghiên cứu và tổng hợp, tác giả đã đưa ra được mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết về mối quan hệ thích hợp của hoạt động đãi ngộ nhân sự đến động lực làm việc của cán bộ giảng viên tại trường Đại học Sao Đỏ. - Thứ hai, luận văn đã ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu có tính định...

 • 00050006194.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Làm rõ khái niệm về thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân; vị trí, vai trò của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như tầm quan trọng của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Trên cơ sở phân tích các số liệu thực tế, nêu ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân. Nêu ra cơ sở, định hướng cho sự mở rộng thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân. Chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định pháp luật liên ...

 • 05050003191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Trang (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về: hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa hóa học; năng lực hợp tác. Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố về thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hóa học tại các trường THCS.Thiết kế các hoạt động ngoại khóa hóa học lớp 9 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THCS. Xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình tổ chức thực nghiệm sử dụng hoạt động ngoại khóa hóa học lớp 9 phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.