Browsing by Author Luu Thi, Hoi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vol 31, No 2 67-74.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Doan Van, Thuoc; Luu Thi, Hoi (2015)

  • Trong nghiên cứu này sự ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng nhưKH2PO4, MgSO4 và cao nấm men đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) của chủng vi khuẩn Yangiasp. NĐ199 đã được lần lượt nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ 0.85 g/l MgSO4, 0.55 g/l KH2PO4, và 1.5 g/l cao nấm men là điều kiện dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và sinh tổng hợp PHB của chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199. Ở điều kiện này khối lượng tế bào khô khoảng 5 g/l với hàm lượng PHB khoảng 77.5% đã đạt được sau 48 h nuôi cấy trên môi trường MT2. Ảnh chụp tế bào sau 48 h nuôi cấy bằng kính hiển vi điện tử truyền qua cho thấy các hạt PHB to đồng nhất, khoảng 1-2 hạt trong mỗi t...

Browsing by Author Luu Thi, Hoi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vol 31, No 2 67-74.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Doan Van, Thuoc; Luu Thi, Hoi (2015)

  • Trong nghiên cứu này sự ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng nhưKH2PO4, MgSO4 và cao nấm men đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) của chủng vi khuẩn Yangiasp. NĐ199 đã được lần lượt nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ 0.85 g/l MgSO4, 0.55 g/l KH2PO4, và 1.5 g/l cao nấm men là điều kiện dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và sinh tổng hợp PHB của chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199. Ở điều kiện này khối lượng tế bào khô khoảng 5 g/l với hàm lượng PHB khoảng 77.5% đã đạt được sau 48 h nuôi cấy trên môi trường MT2. Ảnh chụp tế bào sau 48 h nuôi cấy bằng kính hiển vi điện tử truyền qua cho thấy các hạt PHB to đồng nhất, khoảng 1-2 hạt trong mỗi t...