Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050002064_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2012)

 • 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan lý luận chung về bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu theo pháp luật nước ngoài. Làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, cơ chế thực thi của việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Nghiên cứu những qu (...); Electronic Resources

 • 00050000025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2009)

 • 96 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về vấn đề sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, tình hình ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế về lĩnh vực này của các quốc gia trên thế giới để thấy được nguyên tắc chung, cơ bản thể hiện (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050002064_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2012)

 • 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan lý luận chung về bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu theo pháp luật nước ngoài. Làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, cơ chế thực thi của việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Nghiên cứu những qu (...); Electronic Resources

 • 00050000025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2009)

 • 96 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về vấn đề sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, tình hình ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế về lĩnh vực này của các quốc gia trên thế giới để thấy được nguyên tắc chung, cơ bản thể hiện (...); Electronic Resources