Browsing by Author Nguyễn, Hải Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • A_L0_00072_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: McAlvanah, Edward, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Cầu, người hướng dẫn (2010)

 • 64 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu lý thuyết chiến lược kinh doanh. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Hyundai Vietnam, tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp Hyundai Vietnam áp dụng vào thực tế tại thị trường Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và trở thàn (...); Electronic Resources

 • 04051000635_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: Võ, Đại Quang (2011)

 • M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011; Studies on linguistic ambiguity in the past few decades were entirely devoted to cognitive mechanism and pointing out different perspectives of ambiguity resolution. Common registers like newspaper headlines and advertisements, which make use of linguistic (...)

 • DT_00510.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Đức Hải (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, áp dụng nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu điển hình về một số sản phẩm tiêu dùng mang đặc trưng "Nhãn sinh thái" ở Việt Nam. Hai loại sản phẩm được lựa chọn là rau an toàn sản xuất trong địa bàn thành phố Hà Nội và tủ lạnh không chứa CFC của Công ty LG-Mega Electronics. Trình bày thực tiễn xây dựng, đăng ký và cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam. Đề xuất quy trình và mô hình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam

 • DT_00509.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Hải Hà; Nguyễn, Kiều Hưng (2006)

 • Trình bày các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đặc trưng tính chất hóa lý và cấu trúc tinh thể của vật liệu: phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử; phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD); phương pháp tán xạ tia X góc hẹp và mở rộng; phương pháp phổ Auger; các phương pháp nhiệt; phương pháp tán xạ Raman; phương pháp trắc quang; phương pháp phân tích tín hiệu nhỏ; phương pháp xác định trọng lượng phân tử

 • 01050000821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà (2012)

 • Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thích hợp giảm thiểu tai biến bồi lấp, có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các đặc trưng thủy thạch động lực với các giải pháp công trình hi ện có, và ảnh hưởng của chúng tới tai bi ến bồi lấp. Phân tích tính hiệu quả và rút ra các bài học kinh nghiệm từ các giải pháp công trình đã được áp dụng. Đề xuất các giải pháp quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất ven bi ển thích ứng được với sự dâng cao mực nước biển.

Browsing by Author Nguyễn, Hải Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • A_L0_00072_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: McAlvanah, Edward, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Cầu, người hướng dẫn (2010)

 • 64 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu lý thuyết chiến lược kinh doanh. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Hyundai Vietnam, tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp Hyundai Vietnam áp dụng vào thực tế tại thị trường Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và trở thàn (...); Electronic Resources

 • 04051000635_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: Võ, Đại Quang (2011)

 • M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2011; Studies on linguistic ambiguity in the past few decades were entirely devoted to cognitive mechanism and pointing out different perspectives of ambiguity resolution. Common registers like newspaper headlines and advertisements, which make use of linguistic (...)

 • DT_00510.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Đức Hải (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, áp dụng nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu điển hình về một số sản phẩm tiêu dùng mang đặc trưng "Nhãn sinh thái" ở Việt Nam. Hai loại sản phẩm được lựa chọn là rau an toàn sản xuất trong địa bàn thành phố Hà Nội và tủ lạnh không chứa CFC của Công ty LG-Mega Electronics. Trình bày thực tiễn xây dựng, đăng ký và cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm tiêu dùng ở Việt Nam. Đề xuất quy trình và mô hình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam

 • DT_00509.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Hải Hà; Nguyễn, Kiều Hưng (2006)

 • Trình bày các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đặc trưng tính chất hóa lý và cấu trúc tinh thể của vật liệu: phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử; phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD); phương pháp tán xạ tia X góc hẹp và mở rộng; phương pháp phổ Auger; các phương pháp nhiệt; phương pháp tán xạ Raman; phương pháp trắc quang; phương pháp phân tích tín hiệu nhỏ; phương pháp xác định trọng lượng phân tử

 • 01050000821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Hà (2012)

 • Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thích hợp giảm thiểu tai biến bồi lấp, có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các đặc trưng thủy thạch động lực với các giải pháp công trình hi ện có, và ảnh hưởng của chúng tới tai bi ến bồi lấp. Phân tích tính hiệu quả và rút ra các bài học kinh nghiệm từ các giải pháp công trình đã được áp dụng. Đề xuất các giải pháp quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên đất ven bi ển thích ứng được với sự dâng cao mực nước biển.