Browsing by Author Nguyễn, Hữu Điển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050002142-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2014)

 • Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị (Khái niệm cơ sở; Điều kiện tối ưu). Chương 2: Phương pháp tuyến tính hóa (Tổng quan về quy hoạch phi tuyến; Tuyến tính hóa ràng buộc; Tuyến tính hóa mục tiêu).

 • 01050002162-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Hồng Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2014)

 • Thực tế bài toán quy hoạch đã xuất hiện từ khi con người biết lao động, biết suy nghĩ để tìm ra cách làm nhanh và hiệu quả nhất. Tuy nhiên các hành động này thay đổi liên tục và buộc con người ta phải tìm cách thích ứng. Và ngày nay, mô hình tối ưu hóa được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Quản lý kinh tế và tài chính, nghiên cứu khoa học và cả trong các lĩnh vực kỹ thuật... cũng được thừa hưởng từ các thành quả ở trên với nguồn tài nguyên vô cùng vô tận và các cơ sở kỹ thuật hiện đại

 • 01050000866_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Bắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

 • Tổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)

 • 01050003675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Cử;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2017)

 • Đề tài luận văn “Hình học phẳng với số phức” đề cập tới một trong những ứng dụng mới của số phức đó là dùng phương pháp số phức để giải các bài toán hình học phẳng trong chương trình hình học trung học cơ sở. Phương pháp này dựa trên các kết quả của phép toán số phức, các công thức, phương trình về số phức. Luận văn được chia thành ba chương như sau: • Chương 1 Tổng quan về số phức. Trong chương này luận văn đã trình bày về các vấn đề sau: lịch sử hình thành và phát triển của số phức; biểu thức đại số của số phức gổm các khái niệm và các phép toán của số phức; dạng lượng giác của số phức gồm: các khái niệm, các phép toán, công thức Moivre, căn bậc n của số phức. • Chương 2 Các công ...

 • 01050003643.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Dương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2017)

 • Chương 11: Nhắc lại các kiến thức cơ bản về số học như định nghĩa về phép chia hết. Tính chất chia hết của một tổng một hiệu, tính chất chia hết của n số nguyên liên tiếp. Nguyên lý Dirichlet, hàm phần nguyên. Khái niệm tổ hợp chỉnh hợp. - Chương 2: Các bài toán về tổ hợp. Luận văn đã giới thiệu được các bài toán lạ ít có trong các tài liệu khác. Các bài toán giúp cho người học phát triển tư duy logic. Đặc biệt là tư duy toán học rời rạc. Luận văn đã hệ thống được đầy đủ đa dạng các bài toán về số học tổ hợp, cung cấp thêm cho các thầy cô giáo một tài liệu bổ ích để bồi dưỡng học sinh giỏi

 • 01050000212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Nhạn; Nguyễn, Hữu Điển (2011)

 • Trình bày tổng quan về xử lý song song, thuật toán song song và giới thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft. Trình bày về các thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc tơ song song. Trình bày một số kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.

 • 00060000235.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Điển; Phạm, Kỳ Anh; Nguyễn, Đình Hóa (2013)

 • Tập trung vào xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu GIS dựa trên công cụ phần mềm nguồn mở. Nghiên cứu các giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp tối ưu kho dữ liệu không gian trong lưu trữ cũng như các thuật toán khai thác dữ liệu thuộc tính GIS. Các dữ liệu được tập hợp lại thành kho dữ liệu không gian, phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Các nghiên cứu sẽ được triển khai thử nghiệm để kiểm chứng và phục vụ cho việc giải quyết những bài toán thực tế của đời sống xã hội

 • 01050000432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Quân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2011)

 • Trình bày định nghĩa không gian metric, các tính chất không gian metric, nguyên lý ánh xạ co... Đưa ra định nghĩa không gian metric nón. Không gian metric nón đầy đủ và sự hội tụ theo metric nón. Qua đó thấy được kết quả về sự tồn tại và duy nhất điểm bất động ánh xạ co trong không gian này. Mở rộng ánh xạ co và tìm hiểu điểm bất động chung của các hàm. Ứng dụng điểm bất động trong không gian metric nón : điểm bất động ánh xạ trong không gian kiểu metric nón, ánh xạ suy rộng, kiểu tích phân co và điểm bất động đôi.

 • 01050000432_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Quân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

 • Trình bày định nghĩa không gian metric, các tính chất không gian metric, nguyên lý ánh xạ co... Đưa ra định nghĩa không gian metric nón. Không gian metric nón đầy đủ và sự hội tụ theo metric nón. Qua đó thấy được kết quả về sự tồn tại và duy nhất điểm bất (...)

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Điển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050002142-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2014)

 • Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị (Khái niệm cơ sở; Điều kiện tối ưu). Chương 2: Phương pháp tuyến tính hóa (Tổng quan về quy hoạch phi tuyến; Tuyến tính hóa ràng buộc; Tuyến tính hóa mục tiêu).

 • 01050002162-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Hồng Nguyên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2014)

 • Thực tế bài toán quy hoạch đã xuất hiện từ khi con người biết lao động, biết suy nghĩ để tìm ra cách làm nhanh và hiệu quả nhất. Tuy nhiên các hành động này thay đổi liên tục và buộc con người ta phải tìm cách thích ứng. Và ngày nay, mô hình tối ưu hóa được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: Quản lý kinh tế và tài chính, nghiên cứu khoa học và cả trong các lĩnh vực kỹ thuật... cũng được thừa hưởng từ các thành quả ở trên với nguồn tài nguyên vô cùng vô tận và các cơ sở kỹ thuật hiện đại

 • 01050000866_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hữu Bắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

 • Tổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)

 • 01050003675.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Cử;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2017)

 • Đề tài luận văn “Hình học phẳng với số phức” đề cập tới một trong những ứng dụng mới của số phức đó là dùng phương pháp số phức để giải các bài toán hình học phẳng trong chương trình hình học trung học cơ sở. Phương pháp này dựa trên các kết quả của phép toán số phức, các công thức, phương trình về số phức. Luận văn được chia thành ba chương như sau: • Chương 1 Tổng quan về số phức. Trong chương này luận văn đã trình bày về các vấn đề sau: lịch sử hình thành và phát triển của số phức; biểu thức đại số của số phức gổm các khái niệm và các phép toán của số phức; dạng lượng giác của số phức gồm: các khái niệm, các phép toán, công thức Moivre, căn bậc n của số phức. • Chương 2 Các công ...

 • 01050003643.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Dương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2017)

 • Chương 11: Nhắc lại các kiến thức cơ bản về số học như định nghĩa về phép chia hết. Tính chất chia hết của một tổng một hiệu, tính chất chia hết của n số nguyên liên tiếp. Nguyên lý Dirichlet, hàm phần nguyên. Khái niệm tổ hợp chỉnh hợp. - Chương 2: Các bài toán về tổ hợp. Luận văn đã giới thiệu được các bài toán lạ ít có trong các tài liệu khác. Các bài toán giúp cho người học phát triển tư duy logic. Đặc biệt là tư duy toán học rời rạc. Luận văn đã hệ thống được đầy đủ đa dạng các bài toán về số học tổ hợp, cung cấp thêm cho các thầy cô giáo một tài liệu bổ ích để bồi dưỡng học sinh giỏi

 • 01050000212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Nhạn; Nguyễn, Hữu Điển (2011)

 • Trình bày tổng quan về xử lý song song, thuật toán song song và giới thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft. Trình bày về các thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc tơ song song. Trình bày một số kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.

 • 00060000235.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Điển; Phạm, Kỳ Anh; Nguyễn, Đình Hóa (2013)

 • Tập trung vào xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu GIS dựa trên công cụ phần mềm nguồn mở. Nghiên cứu các giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp chia sẻ dữ liệu địa lý qua môi trường mạng. Kèm theo đó là một số giải pháp tối ưu kho dữ liệu không gian trong lưu trữ cũng như các thuật toán khai thác dữ liệu thuộc tính GIS. Các dữ liệu được tập hợp lại thành kho dữ liệu không gian, phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Các nghiên cứu sẽ được triển khai thử nghiệm để kiểm chứng và phục vụ cho việc giải quyết những bài toán thực tế của đời sống xã hội

 • 01050000432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Quân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2011)

 • Trình bày định nghĩa không gian metric, các tính chất không gian metric, nguyên lý ánh xạ co... Đưa ra định nghĩa không gian metric nón. Không gian metric nón đầy đủ và sự hội tụ theo metric nón. Qua đó thấy được kết quả về sự tồn tại và duy nhất điểm bất động ánh xạ co trong không gian này. Mở rộng ánh xạ co và tìm hiểu điểm bất động chung của các hàm. Ứng dụng điểm bất động trong không gian metric nón : điểm bất động ánh xạ trong không gian kiểu metric nón, ánh xạ suy rộng, kiểu tích phân co và điểm bất động đôi.

 • 01050000432_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Quân;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

 • Trình bày định nghĩa không gian metric, các tính chất không gian metric, nguyên lý ánh xạ co... Đưa ra định nghĩa không gian metric nón. Không gian metric nón đầy đủ và sự hội tụ theo metric nón. Qua đó thấy được kết quả về sự tồn tại và duy nhất điểm bất (...)