Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • A_L0_00073_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Huệ;  Advisor: Chu, Thành, người hướng dẫn (2010)

 • 94 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty cơ khí Việt Long. Chiến lược sẽ tập trung vào một sản phẩm duy nhất, đó là xe đạp nguyên chiếc – một dòng sản phẩm mới của công ty trong vòng 5 năm tới, từ năm 2010 đến năm 2014. Đề xuất công ty Việt Long (...); Electronic Resources

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • 00050003811_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc (2014)

 • Luận văn đã làm rõ mối liên hệ giữa ý thức pháp luật với thực hiện pháp luật. Từ đó đã chỉ ra thực trạng chung của vấn đề ý thức pháp luật ảnh hưởng tới việc thực hiện pháp luật. Đồng thời luận văn cũng đã đề xuất một số các phương hướng, giải pháp giúp nâng cao ý thức pháp luật cho công dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện pháp luật trong quá trình xây dựng nhà nước Pháp quyền ở Việt nam hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • A_L0_00073_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Huệ;  Advisor: Chu, Thành, người hướng dẫn (2010)

 • 94 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho Công ty cơ khí Việt Long. Chiến lược sẽ tập trung vào một sản phẩm duy nhất, đó là xe đạp nguyên chiếc – một dòng sản phẩm mới của công ty trong vòng 5 năm tới, từ năm 2010 đến năm 2014. Đề xuất công ty Việt Long (...); Electronic Resources

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • 00050003811_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc (2014)

 • Luận văn đã làm rõ mối liên hệ giữa ý thức pháp luật với thực hiện pháp luật. Từ đó đã chỉ ra thực trạng chung của vấn đề ý thức pháp luật ảnh hưởng tới việc thực hiện pháp luật. Đồng thời luận văn cũng đã đề xuất một số các phương hướng, giải pháp giúp nâng cao ý thức pháp luật cho công dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện pháp luật trong quá trình xây dựng nhà nước Pháp quyền ở Việt nam hiện nay.