Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050004821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh (2014)

 • Luận văn khái quát về các khái niệm, các quy định của Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp tên miền có liên quan đến nhãn hiệu. Luận văn cũng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ Thông tin và các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, những kết quả đã đạt được trong việc việc giải quyết tranh chấp. Luận văn cũng nêu những hạn chế trong bảo vệ và giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải phá...

 • 00050004821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2014)

 • Luận văn khái quát về các khái niệm, các quy định của Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp tên miền có liên quan đến nhãn hiệu. Luận văn cũng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ Thông tin và các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, những kết quả đã đạt được trong việc việc giải quyết tranh chấp. Luận văn cũng nêu những hạn chế trong bảo vệ và giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải phá...

 • 02050005117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • John Locke là một trong những triết gia tiêu biểu nhất của triết học Anh. Ông có đóng góp đáng kể cho nền tri thức của nhân loại trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế học, y học, khoa học và đặc biệt là triết học chính trị, giáo dục. Đề tài luận văn tập trung làm rõ quan niệm về giáo dục của John Locke trong tác phẩm “Vài suy nghĩ về giáo dục”; làm rõ bối cảnh và tiền đề cho sự hình thành quan niệm về giáo dục của John Locke;phân tích nội dung cơ bản trong quan niệm về giáo dục thể hiện trong tác phẩm. Qua đó đánh giá những đóng góp và hạn chế trong quan niệm về giáo dục của ông.

 • 01050000802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2012)

 • Xác định thành phần, đặc điểm và tính khối lư ợng chất thải rắn phát sinh tại thành phố Bắc Ninh. Xác định nhiệt tr ị của một số chất thải rắn và năng lượng sinh ra từ chất thải rắn tại thành phố Bắc Ninh. Dự báo khối lượng chất thải rắn và tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn của thành phố Bắc Ninh những năm tiếp theo

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050004821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh (2014)

 • Luận văn khái quát về các khái niệm, các quy định của Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp tên miền có liên quan đến nhãn hiệu. Luận văn cũng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ Thông tin và các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, những kết quả đã đạt được trong việc việc giải quyết tranh chấp. Luận văn cũng nêu những hạn chế trong bảo vệ và giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải phá...

 • 00050004821.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2014)

 • Luận văn khái quát về các khái niệm, các quy định của Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp tên miền có liên quan đến nhãn hiệu. Luận văn cũng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về Dân sự, luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ Thông tin và các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, những kết quả đã đạt được trong việc việc giải quyết tranh chấp. Luận văn cũng nêu những hạn chế trong bảo vệ và giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu trên thực tế, cũng như trong quy định của pháp luật và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đã đề xuất một số giải phá...

 • 02050005117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • John Locke là một trong những triết gia tiêu biểu nhất của triết học Anh. Ông có đóng góp đáng kể cho nền tri thức của nhân loại trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế học, y học, khoa học và đặc biệt là triết học chính trị, giáo dục. Đề tài luận văn tập trung làm rõ quan niệm về giáo dục của John Locke trong tác phẩm “Vài suy nghĩ về giáo dục”; làm rõ bối cảnh và tiền đề cho sự hình thành quan niệm về giáo dục của John Locke;phân tích nội dung cơ bản trong quan niệm về giáo dục thể hiện trong tác phẩm. Qua đó đánh giá những đóng góp và hạn chế trong quan niệm về giáo dục của ông.

 • 01050000802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Linh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Khải (2012)

 • Xác định thành phần, đặc điểm và tính khối lư ợng chất thải rắn phát sinh tại thành phố Bắc Ninh. Xác định nhiệt tr ị của một số chất thải rắn và năng lượng sinh ra từ chất thải rắn tại thành phố Bắc Ninh. Dự báo khối lượng chất thải rắn và tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn của thành phố Bắc Ninh những năm tiếp theo