Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002942.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Duyên;  Advisor:  (2017)

  • - Luận văn đã trình bày một cách hệ thống về đề mở và những đặc điểm riêng của dạng đề này; sự tương thích giữa đề mở và yêu cầu phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông; triển vọng sử dụng các đề mở để góp phần đổi mới các dạy - cách học - cách kiểm tra thi cử trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Các nội dung trên được trình bày theo trình tự: từ lý luận đến thực tiễn, có phân tích - lý giải - đề xuất các biện pháp cụ thể để tích cực hóa hoạt động sáng tạo ở cả giáo viên và học sinh khi thực hành thiết kế các đề mở trong môn Ngữ văn. - Những giải pháp được nêu trong luận văn đã được kiểm chứng thông qua hoạt động thực nghiệm. - Điểm mới của đề tà...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002942.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh Duyên;  Advisor:  (2017)

  • - Luận văn đã trình bày một cách hệ thống về đề mở và những đặc điểm riêng của dạng đề này; sự tương thích giữa đề mở và yêu cầu phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông; triển vọng sử dụng các đề mở để góp phần đổi mới các dạy - cách học - cách kiểm tra thi cử trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Các nội dung trên được trình bày theo trình tự: từ lý luận đến thực tiễn, có phân tích - lý giải - đề xuất các biện pháp cụ thể để tích cực hóa hoạt động sáng tạo ở cả giáo viên và học sinh khi thực hành thiết kế các đề mở trong môn Ngữ văn. - Những giải pháp được nêu trong luận văn đã được kiểm chứng thông qua hoạt động thực nghiệm. - Điểm mới của đề tà...