Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60280
Title: Xây dựng hệ thống đề mở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Authors: 
Nguyễn, Thị Minh Duyên
Keywords: Trường trung học phổ thông;Chương trình hoạt động
Issue Date: 2017
Publisher: H: Đại học Giáo Dục
Abstract: - Luận văn đã trình bày một cách hệ thống về đề mở và những đặc điểm riêng của dạng đề này; sự tương thích giữa đề mở và yêu cầu phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông; triển vọng sử dụng các đề mở để góp phần đổi mới các dạy - cách học - cách kiểm tra thi cử trong thực tiễn giáo dục hiện nay. Các nội dung trên được trình bày theo trình tự: từ lý luận đến thực tiễn, có phân tích - lý giải - đề xuất các biện pháp cụ thể để tích cực hóa hoạt động sáng tạo ở cả giáo viên và học sinh khi thực hành thiết kế các đề mở trong môn Ngữ văn. - Những giải pháp được nêu trong luận văn đã được kiểm chứng thông qua hoạt động thực nghiệm. - Điểm mới của đề tài so với những nghiên cứu trước đây: + Luận văn không nghiên cứu riêng rẽ về đề mở hoặc về các phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho người học; mà móc nối hai vấn đề trên theo hướng đi sâu nghiên cứu cách thức thiết kế đề mở để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Văn cấp trung học phổ thông. + Luận văn đóng góp một số tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh ở bậc trung học phổ thông, nhất là giáo viên và học sinh ở các trường trung học phổ thông Chuyên. Đó là hệ thống đề mở, hướng dẫn chấm đề mở, những thuyết minh về khả năng phát triển năng lực sáng tạo của từng đề bài và những bài viết minh chứng cho sự sáng tạo của HS chuyên Văn cấp THPT.
Description: 134 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60280
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002942.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.