Browsing by Author Nguyễn, Thị Quỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00184.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Công Yên; Nguyễn, Thị Quỳ; Trần, Thị Đà; Trần, Văn Hanh; Trịnh, Đình Đạt; Đỗ, Ngọc Liên (2002)

 • Về một số chỉ tiêu ung thư học thực nghiệm, CISPLATIN tổng hợp tại Việt Nam không thua kém so với thế giới.Đề nghị các cơ quan Hoá, sinh, Y, Dược cần xúc tiến tổng hợp, tinh chế và thử nghiệm CISPLATIN để tự túc thuốc chữa ung thư ở nước ta, thay thế nhập ngoại Khảo sát hiệu ứng của CISPLATIN lên một số chỉ tiêu miễn dịch và di truyền phân tử. Tìm hiểu khả năng của CISPLATIN kéo dài thêm tuổi thọ của chuột bị ung thư. Bảo quản tế bào ung thư trong nitơ lỏng để giữ dòng ung thư lâu dài Tổng hợp, tinh chế và cung cấp ổn định CISPLATIN cho các thí nghiệm. Duy trì mô hình ung thư thực nghiệm trên chuột để thử thuốc thường xuyên. Tìm hiểu tiêm thích hợp CISPLATIN cho chuột ung thư. Bước ...

 • 00060000212.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Mỹ Nhung; Nguyễn, Thị Quỳ; Nguyễn, Lai Thành; Trịnh, Thị Điệp (2012)

 • Xây dựng mô hình 3D đối với một số dòng tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Xây dựng mô hình nuôi cấy tế bào dạng khối cầu (3D). Đây là một số dạng nuôi cấy mô phỏng lại cấu trúc tự nhiên của các mô, cơ quan trong cơ thể do đó việc thử nghiệm, đánh giá các loại thuốc sẽ chính xác, gần với thực tế hơn so với tế bào nuôi cấy dạng đơn lớp (2D). Kỹ thuật nuôi cấy này đã được một số phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới thử nghiệm thuốc áp dụng trong hoạt động của mình. Tuy nhiên ở Việt Nam, đây là một vấn đề rất mới mẻ; Xây dựng mô hình 3D đồng thời nuôi cấy. Sau khi tạo được khối cầu đa bào ung thư từ các dòng ung thư phổi và ung thư vú, tiến hành đồng nuôi cấy với tế bào nội mô mạch m...

 • DT_00518.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Quỳ; Nguyễn, Thị Vân Anh; Ngô, Thu Hường (2005)

 • Xây dựng phương pháp đánh giá hoạt tính tổng hợp ADN bởi ADN polymerase. Thiết kế các hệ thống primer để nhân bản gen pfu từ genome của Pyrococcus furiosus bằng kỹ thuật PCR. Nhân dòng gen pfu vào hệ thống vector thích hợp, biến nạp vào trong vi khuẩn E. coli và kiểm tra sản phẩm nhân dòng bằng phương pháp thích hợp. Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy, cảm ứng sinh tổng hợp enzym với hiệu suất cao và xây dựng quy trình tinh sạch chế phẩm. Xác định các tính chất của chế phẩm Pfu ADN polymerase thu được như độ bền với nhiệt, ảnh hưởng của một số hợp chất khác nhau, khả năng nhân bản đoạn gen lớn

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quỳ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00184.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Công Yên; Nguyễn, Thị Quỳ; Trần, Thị Đà; Trần, Văn Hanh; Trịnh, Đình Đạt; Đỗ, Ngọc Liên (2002)

 • Về một số chỉ tiêu ung thư học thực nghiệm, CISPLATIN tổng hợp tại Việt Nam không thua kém so với thế giới.Đề nghị các cơ quan Hoá, sinh, Y, Dược cần xúc tiến tổng hợp, tinh chế và thử nghiệm CISPLATIN để tự túc thuốc chữa ung thư ở nước ta, thay thế nhập ngoại Khảo sát hiệu ứng của CISPLATIN lên một số chỉ tiêu miễn dịch và di truyền phân tử. Tìm hiểu khả năng của CISPLATIN kéo dài thêm tuổi thọ của chuột bị ung thư. Bảo quản tế bào ung thư trong nitơ lỏng để giữ dòng ung thư lâu dài Tổng hợp, tinh chế và cung cấp ổn định CISPLATIN cho các thí nghiệm. Duy trì mô hình ung thư thực nghiệm trên chuột để thử thuốc thường xuyên. Tìm hiểu tiêm thích hợp CISPLATIN cho chuột ung thư. Bước ...

 • 00060000212.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Mỹ Nhung; Nguyễn, Thị Quỳ; Nguyễn, Lai Thành; Trịnh, Thị Điệp (2012)

 • Xây dựng mô hình 3D đối với một số dòng tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Xây dựng mô hình nuôi cấy tế bào dạng khối cầu (3D). Đây là một số dạng nuôi cấy mô phỏng lại cấu trúc tự nhiên của các mô, cơ quan trong cơ thể do đó việc thử nghiệm, đánh giá các loại thuốc sẽ chính xác, gần với thực tế hơn so với tế bào nuôi cấy dạng đơn lớp (2D). Kỹ thuật nuôi cấy này đã được một số phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới thử nghiệm thuốc áp dụng trong hoạt động của mình. Tuy nhiên ở Việt Nam, đây là một vấn đề rất mới mẻ; Xây dựng mô hình 3D đồng thời nuôi cấy. Sau khi tạo được khối cầu đa bào ung thư từ các dòng ung thư phổi và ung thư vú, tiến hành đồng nuôi cấy với tế bào nội mô mạch m...

 • DT_00518.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Quỳ; Nguyễn, Thị Vân Anh; Ngô, Thu Hường (2005)

 • Xây dựng phương pháp đánh giá hoạt tính tổng hợp ADN bởi ADN polymerase. Thiết kế các hệ thống primer để nhân bản gen pfu từ genome của Pyrococcus furiosus bằng kỹ thuật PCR. Nhân dòng gen pfu vào hệ thống vector thích hợp, biến nạp vào trong vi khuẩn E. coli và kiểm tra sản phẩm nhân dòng bằng phương pháp thích hợp. Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy, cảm ứng sinh tổng hợp enzym với hiệu suất cao và xây dựng quy trình tinh sạch chế phẩm. Xác định các tính chất của chế phẩm Pfu ADN polymerase thu được như độ bền với nhiệt, ảnh hưởng của một số hợp chất khác nhau, khả năng nhân bản đoạn gen lớn