Browsing by Author Nguyễn, Vinh Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 325-1-616-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vinh Hưng (2016)

 • là một trong những loại hình công ty lâu đời nhất, công ty hợp vốn đơn giản đến nay vẫn không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị thế là một công ty ưu việt đối với các nhà kinh doanh. Thực tiễn kinh doanh đã chứng minh, công ty hợp vốn đơn giản rất gần gũi với người Á Đông. Bởi vì bản chất công ty này luôn đề cao mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên. Mặt khác, ngay đối với các quốc gia ở châu Âu hay các quốc gia như Anh Mỹ - những nơi có truyền thống kinh doanh tư bản thực dụng thì công ty hợp vốn đơn giản vẫn có vị trí và tầm ảnh hưởng rất lớn.

 • 00050004412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Hưng;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Bùi, Nguyên Khánh (2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Những vấn đề lý luận về công ty hợp vốn đơn giản và xây dựng chế định công ty hợp vốn đơn giản. Chương 3: Mô hình của chế định pháp luật công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam. Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởngvà một số kiến nghị liên quan tới việc xây dựng chế định pháp luật công ty hợp vốn đơn giản; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Vinh Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 325-1-616-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vinh Hưng (2016)

 • là một trong những loại hình công ty lâu đời nhất, công ty hợp vốn đơn giản đến nay vẫn không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị thế là một công ty ưu việt đối với các nhà kinh doanh. Thực tiễn kinh doanh đã chứng minh, công ty hợp vốn đơn giản rất gần gũi với người Á Đông. Bởi vì bản chất công ty này luôn đề cao mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên. Mặt khác, ngay đối với các quốc gia ở châu Âu hay các quốc gia như Anh Mỹ - những nơi có truyền thống kinh doanh tư bản thực dụng thì công ty hợp vốn đơn giản vẫn có vị trí và tầm ảnh hưởng rất lớn.

 • 00050004412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Hưng;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Bùi, Nguyên Khánh (2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Những vấn đề lý luận về công ty hợp vốn đơn giản và xây dựng chế định công ty hợp vốn đơn giản. Chương 3: Mô hình của chế định pháp luật công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam. Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởngvà một số kiến nghị liên quan tới việc xây dựng chế định pháp luật công ty hợp vốn đơn giản; Electronic Resources