Browsing by Author Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Hiện trạng quản lý rơm rạ và khả năng sử dụng chúng làm nguồn phân bón trực tiếp cho cây khoai tây ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trườngNguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Bích Hợp
2014Nghiên cứu biện pháp nâng cao khả năng tích lũy chất hữu cơ trong đất trồng chè ở Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Trần, Thị Tuyết Thu
2010Nghiên cứu sử dụng sét bentonit biến tính và phương pháp hóa nhiệt để xử lý policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Huy, người hướng dẫn; Nguyễn, Kiều Hưng
2014Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 44 03 03Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Đinh, Thị Hoàng Uyên, người hướng dẫn; Nguyễn, Song Tùng
2012Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Toan
2014Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Trương, Công Đức
2014Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thảo Nguyên