Browsing by Author Tạ, Trọng Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00451.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Vinh; Vũ, Văn Tích (2005)

 • Đề tài đã thu thập, xử lý số liệu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, nhân văn và các điều kiện cần và đủ đảm bảo thắng lợi cho đợt thực tập; mạng lưới hành trình khảo sát thực địa, địa tầng, hoạt động magma, cấu trúc-kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất, khoáng sản có ích; nhằm mục đích chuẩn hóa và thống nhất các phân vị địa tầng trong khu vực thực tập. Làm rõ và chuẩn hóa tất cả các ranh giới địa chất trong khu vực Kim Bôi và thể hiện chúng trên bản đồ địa chất theo quy tắc tam giác vỉa

 • DT_00662.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Nguyễn, Thị Thu Hà; Vũ, Văn Tích; Lương, Thị Thu Hoài (2006)

 • Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam; Đặc điểm cấu trúc địa chất dọc các tuyến QL12, QL 4D, QL6 và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc địa chất đến mức độ an toàn của 3 tuyến đường này Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Làm rõ vai trò các dạng cấu trúc địa chất với mức độ an toàn giao thông Nghiên cứu các dạng cấu trúc địa chất làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn tối ưu xác định mở các tuyến giao thông Đã làm rõ ảnh hưởng của phá hủy đá đến mức độ an toàn của tuyến đường Đã làm rõ ảnh hưởng của phương cấu trúc và hướng đồ của đá dến mức độ an toàn của tuyến đường Đã làm rõ ảnh hưởng của địa hình sườn, thành tạo địa chất và phá...

 • 00060000032.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Văn Vượng; Phan, Văn Quýnh; Lepvrier, Claude; Nguyễn, Đức Chính; Nguyễn, Văn Hướng; Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp (2008)

 • Nghiên cứu tổng quan về đới xiết trượt Sông Hồng và mối quan hệ của nó với sự biến dạng Tây Bắc. Khảo sát, xác định trong phạm vi nghiên cứu các đới xiết trượt trẻ và hiện đại. Mô tả, phân loại và biểu diễn trên bản đồ các đới xiết trượt tại 2 khu vực trọng điểm của miền Tây Bắc, khu vực giữa đập thủy điện Hòa Bình và đập thủy điện Sơn La đang thi công xây dựng. Xác lập, khoanh định các điểm có nguy cơ tai biến địa chất xảy ra dọc quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La – Mường La. Khoanh định các khu vực, các điểm có nguyên vật liệu là sản phẩm của các đới xiết trượt, đế xuất việc khai thác an toàn và phát triển bền vững.

 • BKT_00512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng (2017)

 • Vỏ Trái Đất được tạo thành từ ba loại đá: đá trầm tích, đá magma và đá biến chất. Mỗi loại đá có đặc điểm về cấu trúc và kiến tạo riêng, rất đặc trưng, các nhà địa chất cấu tạo gọi là thế nằm của đá. Dưới đây chúng tôi sẽ đi sâu mô tả thế nằm của từng loại đá đó.

 • V_L1_00019_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng;  Advisor: Nguyễn, Cẩn, Người hướng dẫn (1987)

 • Trên cơ sở phân tích các tài liệu khu vực và tài liệu của bản thân tích luỹ được về các phức hệ trầm tích, mácma, biến chất, sinh khoáng, các dữ liệu về kiến trúc thời kỳ từ Pecmi muộn đến Creta đã làm rõ đặc điểm kiến tạo Mezozoi ở phần lãnh thổ phĩa Bắc (...); Luận án PTS. Địa kiến tạo -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987; Electronic Resources; 106 tr.

Browsing by Author Tạ, Trọng Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00451.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Vinh; Vũ, Văn Tích (2005)

 • Đề tài đã thu thập, xử lý số liệu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, nhân văn và các điều kiện cần và đủ đảm bảo thắng lợi cho đợt thực tập; mạng lưới hành trình khảo sát thực địa, địa tầng, hoạt động magma, cấu trúc-kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất, khoáng sản có ích; nhằm mục đích chuẩn hóa và thống nhất các phân vị địa tầng trong khu vực thực tập. Làm rõ và chuẩn hóa tất cả các ranh giới địa chất trong khu vực Kim Bôi và thể hiện chúng trên bản đồ địa chất theo quy tắc tam giác vỉa

 • DT_00662.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Nguyễn, Thị Thu Hà; Vũ, Văn Tích; Lương, Thị Thu Hoài (2006)

 • Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam; Đặc điểm cấu trúc địa chất dọc các tuyến QL12, QL 4D, QL6 và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc địa chất đến mức độ an toàn của 3 tuyến đường này Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Làm rõ vai trò các dạng cấu trúc địa chất với mức độ an toàn giao thông Nghiên cứu các dạng cấu trúc địa chất làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn tối ưu xác định mở các tuyến giao thông Đã làm rõ ảnh hưởng của phá hủy đá đến mức độ an toàn của tuyến đường Đã làm rõ ảnh hưởng của phương cấu trúc và hướng đồ của đá dến mức độ an toàn của tuyến đường Đã làm rõ ảnh hưởng của địa hình sườn, thành tạo địa chất và phá...

 • 00060000032.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Văn Vượng; Phan, Văn Quýnh; Lepvrier, Claude; Nguyễn, Đức Chính; Nguyễn, Văn Hướng; Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp (2008)

 • Nghiên cứu tổng quan về đới xiết trượt Sông Hồng và mối quan hệ của nó với sự biến dạng Tây Bắc. Khảo sát, xác định trong phạm vi nghiên cứu các đới xiết trượt trẻ và hiện đại. Mô tả, phân loại và biểu diễn trên bản đồ các đới xiết trượt tại 2 khu vực trọng điểm của miền Tây Bắc, khu vực giữa đập thủy điện Hòa Bình và đập thủy điện Sơn La đang thi công xây dựng. Xác lập, khoanh định các điểm có nguy cơ tai biến địa chất xảy ra dọc quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La – Mường La. Khoanh định các khu vực, các điểm có nguyên vật liệu là sản phẩm của các đới xiết trượt, đế xuất việc khai thác an toàn và phát triển bền vững.

 • BKT_00512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng (2017)

 • Vỏ Trái Đất được tạo thành từ ba loại đá: đá trầm tích, đá magma và đá biến chất. Mỗi loại đá có đặc điểm về cấu trúc và kiến tạo riêng, rất đặc trưng, các nhà địa chất cấu tạo gọi là thế nằm của đá. Dưới đây chúng tôi sẽ đi sâu mô tả thế nằm của từng loại đá đó.

 • V_L1_00019_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng;  Advisor: Nguyễn, Cẩn, Người hướng dẫn (1987)

 • Trên cơ sở phân tích các tài liệu khu vực và tài liệu của bản thân tích luỹ được về các phức hệ trầm tích, mácma, biến chất, sinh khoáng, các dữ liệu về kiến trúc thời kỳ từ Pecmi muộn đến Creta đã làm rõ đặc điểm kiến tạo Mezozoi ở phần lãnh thổ phĩa Bắc (...); Luận án PTS. Địa kiến tạo -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987; Electronic Resources; 106 tr.