Browsing by Author Trần, Hùng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • V_L0_02591_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trần, Hùng, người hướng dẫn (2009)

  • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm hiệu quả sử dụng vốn, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản trị vốn của các doanh nghiệp trong tình hình nền kinh tế hiện nay. Phân tích rõ thực trạng (...); Electronic Resources; 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Browsing by Author Trần, Hùng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • V_L0_02591_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trần, Hùng, người hướng dẫn (2009)

  • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm hiệu quả sử dụng vốn, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản trị vốn của các doanh nghiệp trong tình hình nền kinh tế hiện nay. Phân tích rõ thực trạng (...); Electronic Resources; 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009